contact giantq for qlink
qlink home from giantq
QLink Pendant from GiantQ for a Healthy Energy Balance

qlink

     
     
 

Een unieke manier om in balans te blijven in een ongezonde wereld

science and the qlink pendantDe QLink ondersteunt *homeostase onder controle te houden en verhoogt de weerstand tegen de negatieve effecten van stress. Onderzoek uitgevoerd aan de University of California in Irvine, Imperial College in London, University of Vienna's Institute of Cancer, University of Vienna's Institute of Environmental Health, en onafhankelijke klinieken hebben researchers overtuigd van de voordelen van het gebruik van de QLink.

*Homeostase: het bestaan van onderling op elkaar afgestemde processen, die voor het leven noodzakelijke toestanden constant houden.

De uitdaging

De schade veroorzakende effecten van onze moderne levensstijl zijn uitgebreid beschreven. Het tempo waarin wij leven gaat nog altijd omhoog; de spanning verhindert te vaak rust en ontspanning. Stress vormt nu een algemene volkskwaal. Bovendien bedelft een verzameling van electronische apparaten ons met informatie en electro magnetische straling. Geen wonder dat ons lichaam de grootste moeite heeft in balans te blijven; geen wonder dat we ons vaak onprettig voelen, zowel mentaal als fysiek.

De oplossing

Ons lichaam is een complex en buitengewoon sophisticated organisme. Het heeft behoefte om in stressvolle omstandigheden steeds weer gefine-tuned te worden. In het beste geval resoneren we met gezondheid. Bijna letterlijk neemt iedere cel van ons lichaam hetzelfde harmonische ritme aan. Daarentegen wanneer ons ritme wordt verstoord of onderbroken begint ons lichaam af te takelen. We worden vatbaar voor allerlei kwalen. Niet alleen functioneren we niet effectief maar ons afweer meganisme breekt af.

In biologische termen, de QLink herstelt onze gezondheid door de 'homeostasis' van het lichaam te ondersteunen. 'Homeostasis' is de evenwichtstoestand, the 'dynamic range or balance', waarin de veelheid van systemen in het lichaam optimaal samenwerken.

De QLink is een baanbrekend technologisch samengaan van Oosterse en Westerse hedendaagse benaderingen op het gebied van stress en andere invloeden, die ons energie systeem uit balans brengen. Uiteindelijk is de QLink gemaakt om het energie systeem van ons lichaam bij verstoring effectief te re-tunen en blokkades in ons “bio-veld” te verwijderen.

De term “bio-veld” wordt gebruikt door de National Institute of Health om de gecombineerde Oosterse en Westerse benadering te beschrijven van het behoud van de “homeostatic balance”. Het verwijst naar het buitengewoon complexe structuur veld in en om ons lichaam. Het omvat het fysieke lichaam zelf, de cellulaire eenheid en ook de circulatie van energie (chi) door alle meridianen en acupuntuur punten.

De QLink is een unique en veelbetekenende doorbraak in het verbeteren van focus, balans en verweer tegen stress. Gedragen in de buurt van het hart kan de QLink het aktieve “bio-veld” van het lichaam positief beinvloeden en zo een veelvoud aan voordelen opleveren.

De voordelen

Hoeveel beter u zich zal voelen door het dragen van een QLink hangt af van in welke mate uw lichaam op dit moment uit balans is. Veel wetenschappers, vooral in de Oosterse medische wereld, gaan er van uit dat de QLink een positieve regulerende werking heeft op het bloedcirculatie systeem en het krachtig en evenwichtig functioneren van het gehele lichaam.

De meeste mensen zeggen dat ze zich door de Qlink te dragen energieker voelen en daardoor beter in staat zijn weerstand te bieden in allerlei wisselende omstandigheden, zowel mentaal als fysiek. Sommige mensen rapporteren meer specifiek dat ze beter slapen, zich rustiger voelen of zich bevrijd voelen van een constant aanwezig gevoel van vermoeidheid. Weer anderen ondervinden dat zij zich beter en langer kunnen concentreren.

De QLInk kan zelfs bijdragen aan een gezonde bloeddruk en bloedcirculatie.

Het bewijs

Een uitgebreide reeks van onderzoeken beschrijven het vermogen van de QLink om het functioneren van het lichaam in balans te brengen en te houden. Lopende onderzoeken leveren nog iedere dag meer bewijzen. De studies van de ene onderzoeker wijzen er op dat de QLink de afbraak van cellen kan vertragen. Er zijn studies ondernomen op het effect op levend bloed morfologie. Testen zijn uitgevoerd op de effecten op stress, met name gereleteerd aan electro magnetische velden, op hersengolven en energie niveaus. Bovendien hebben researchers “double-blind studies” en “in vitro tests” succesvol uitgevoerd. De resultaten de stelling dat we te maken hebben met echte efecten en niet met placebo effecten.

 
     
     
 
Home | Contact | Waarom | Q&A | Golf | Fitness | Wetenschap | Studies | Testimonials | Qlink Shop English Medische Disclaimer